V MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM O PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP W KIELCACH ORAZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W BUSKU-ZDROJU

V  MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW W WĘDKARSTWIE  SPŁAWIKOWYM  O PUCHAR

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP W KIELCACH (KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA) ORAZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W BUSKU-ZDROJU (KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju ma zaszczyt zaprosić kolegów wędkarzy funkcjonariuszy PSP oraz emerytów pożarnictwa na V Mistrzostwa Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach (klasyfikacja drużynowa) oraz Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju (klasyfikacja indywidualna). Zawody odbędą się w dniu 8 czerwca 2019r /sobota/ w miejscowości Radzanów powiat buski.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Zawody odbywają się zgodnie z „Zasadami organizacji wędkarskiego sportu

kwalifikowanego PZW” i „Regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW”. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odstępstw od poszczególnych przepisów w/w zasad o czym poinformuje uczestników zawodów podczas otwarcia Mistrzostw.

 1. Zarząd Okręgu PZW w Kielcach Koło w Busku-Zdroju zwalnia wszystkich uczestników imprezy z ponoszenia opłaty  za wędkowanie na zbiorniku Radzanów w dniu zawodów.
 2. Niniejsze zawody służą integracji strażaków województwa świętokrzyskiego.
 3. W V Mistrzostwach Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Komendanta Powiatowego PSP mogą uczestniczyć tylko funkcjonariusze PSP województwa świętokrzyskiego oraz emeryci pożarnictwa.
 4. Dla mistrzostw prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa.
 5. Zawody odbędą się w jednej 4 godzinnej turze.
 6. Losowanie miejsc startowych odbędzie się przed zawodami.
 7. Zawody uważa się za rozegrane, gdy startuje przynajmniej 9 zawodników.
 8. Przez zawody spławikowe rozumiemy łowienie jedną wędką ze spławikiem białej ryby ewentualnie drapieżników, metodą skróconego zestawu, batem, wędką do metody angielskiej, wędką do metody bolońskiej itp. ( bez łowienia na tzw. żywca itp. ),
 9. Miejsca zajęte podczas zawodów ustalane są na podstawie osiągniętej liczby punktów przez danego zawodnika – 1 gram ryby - 1 punkt,
 10. Miejsce zawodnika w przypadku jednakowej ilości punktów rozstrzygane jest na podstawie ilości złowionych ryb (wygrywa większa ilość).
 11. Ważenie ryb odbywa się na stanowiskach przez Sędziego Wagowego. Ryby znajdują się w siatce do momentu ważenia i wypuszczone do wody na sygnał sędziego po zakończeniu ważenia.
 12. Łowisko na którym odbędą się zawody jest zbiornikiem z następującym rybostanem: płoć, leszcz, karp, karaś, amur, okoń. Linia brzegowa długości ok 400m.
 13. Każdy z zawodników winien posiadać siatkę – dopuszcza się siatkę krótszą niż 3,5m. Zawodnik bez siatki nie będzie dopuszczony do zawodów.
 14. Zawody mogą zostać odwołane lub przerwane tylko w razie wystąpienia burzy.
 15. Każdy z uczestników imprezy zobowiązuje się do zachowania zgodnego z prawem podczas wskazanej imprezy wędkarskiej. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zawodów oraz za sytuacje powstałe w wyniku nieodpowiedzialnych indywidualnych lub zbiorowych zachowań każdego z nich. Każdy z członków PZW, a jednocześnie uczestników zawodów posiada indywidualne ubezpieczenie na wypadek zdarzenia losowego w trakcie wędkowania. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia jak również nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zachowania zaistniałe w trakcie jak i po imprezie, a powstałe w wyniku działań lub zaniechań uczestników imprezy.
 16. Organizator dopuszcza udział w zawodach drużyny KP PSP Jastrzębie Zdrój. Zawodnicy tej drużyny nie biorą udziału w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.
 17. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osoba prowadzącą przedmiotową sprawę: st. asp. Robert Wójcikiewicz tel.608-532-138
 18. Liczba miejsc ograniczona. Łowisko może pomieścić 40 osób.

W razie dużej ilości zgłoszeń Organizator rozważy możliwość zmniejszenia długości stanowisk.

 1. Zgłoszenia proszę przesyłać elektronicznie na adres: admin@strazbusko.pl do dnia 25 maja 2019r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Informacja o zawodach oraz lista startowa będzie umieszczona na bieżąco na stronie internetowej komendy.

 

OBLICZANIE WYNIKÓW

W klasyfikacji indywidualnej.

W klasyfikacji indywidualnej udział bierze każdy zawodnik zgłoszony do zawodów.

 • Miejsca zajęte podczas zawodów ustalane są na podstawie osiągniętej liczby punktów przez danego zawodnika – 1 gram ryby - 1 punkt,
 • Miejsce zawodnika w przypadku jednakowej ilości punktów rozstrzygane jest na podstawie ilości złowionych ryb (wygrywa większa ilość).

W klasyfikacji drużynowej.

 • Do klasyfikacji drużynowej brane są pod uwagę drużyny zgłoszone do organizatora.
 • Miejsce zajęte przez drużynę ustalane jest na podstawie zdobytych punktów -1 gram ryby-1 punkt – (suma punktów wszystkich zawodników w drużynie dzielona przez liczbę zawodników).
 • W przypadku jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, wygrywa drużyna w której jeden z zawodników zdobył największą ilość punktów.
 • Dopuszcza się drużyny trzy lub dwu osobowe.

Uczestnictwo w zawodach oznacza jednoznacznie akceptację regulaminu.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST DO STAWIENNICTWA PUNKTUALNIE O GODZ. 6:30 W USTALONYM MIEJSCU ZBIÓRKI

Harmonogram zawodów:

Godz.6.30

Zbiórka zawodników przy szlabanie od strony

Godz. 6.30-7.15

Losowanie stanowisk, omówienie regulaminu. Dojście zawodników na stanowiska.

Godz.7.35  

I sygnał - wejście na stanowiska 

Godz.8.50

II sygnał - nęcenie ciężkie

Godz.09.00

III sygnał – rozpoczęcie łowienia

Godz.12.50

IV sygnał - 10 min przed końcem zawodów

Godz.13.00

V sygnał - koniec zawodów

Godz.13.00-13.30

Ważenie ryb z sektorach

Godz. 13.30-14.00

Poczęstunek

Godz.15.00  

Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, dyplomów oraz nagród przez Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendanta Powiatowego PSP

Script logo
fb mail