O portalu PWSSM

Przedmiotowa strona w całości poświęcona jest wędkarstwu sportowemu służb mundurowych i różnym metodom zawodniczego połowu ryb na wędkę. Jej celem jest również propagowanie wędkarstwa sportowego wśród funkcjonariuszy różnych służb mundurowych dla wspaniałej i uczciwej rywalizacji sportowej.

Script logo
fb mail