Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu Służb Mundurowych - spławikowe zawody wędkarskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.09.2018r na zbiorniku DESZCZOWNIA w Iwnie zostaną zorganizowane Pierwsze Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu Służb Mundurowych.

W zawodach prawo startu mają żołnierze, funkcjonariusze: Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennictwa oraz renciści i emeryci tych służb.

Wszyscy uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie PZW oraz okręgowe na 2018r.

Opłata startowa wynosi 40,00zł od osoby

W ramach opłaty organizator zapewnia: puchary + medale i dyplomy, napoje, posiłek upominki.

 

Pisemne zgłoszenia do zawodów oraz wpłaty na konto przyjmowane będą do dnia 20.08.2018r.

na adres: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul. Znanieckiego 9, 60 - 682 Poznań lub pocztą elektroniczną E-mail: sport@pzw.poznan.pl, biuro@pzw.poznan.pl

Konto bankowe: 63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 z dopiskiem: MUNDUR

 

UWAGA!

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na łowisku będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszenia.

Miejsce:          Zbiornik DESZCZOWNIA - Łowisko Koła PZW Iwno

Data:   1 września 2018

Miejsce zbiórki:          Parking przy Łowisku

 

PLAN ZAWODÓW

7:00     Zbiórka uczestników, Uroczyste otwarcie zawodów i losowanie i wejście na stanowiska

8:50 pierwszy sygnał - nęcenie zanętą ciężką

9:00 drugi sygnał - łowienie

12:55 trzeci sygnał - 5 minut do końca zawodów

13:00   czwarty sygnał - koniec łowienia

13:00 - 13:45  waga ryb

14:00   oficjalne wyniki zawodów, posiłek i dekoracja zwycięzców

15:00   Zakończenie zawodów.

 

Źródło: http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/174269/60/mistrzostwa_okregu_sluzb_mundurowych__splawikowe_zawody_wedkarsk

Script logo
fb mail