II Drużynowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku Białej

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w SPPP Bielsko Biała organizuje w dniu 17 września 2020 roku  II Drużynowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku Białej które odbędą się pod patronatem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Zawody odbędą się na łowisku Koła PZW Beskid w Pogórzu ul. Wierzbowa 28, 43-430 Pogórze powiat cieszyński.

W zawodach biorą udział drużyny 3 osobowe. Uczestnicy zawodów ponoszą całkowite koszty udziału w imprezie. W zawodach wziąć może udział max. 13 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego.

Koszty uczestnictwa:

1. koszt dla 3 osobowej drużyny - opłata startowa 120 zł (z przeznaczeniem min. na: opłata łowiska, spotkanie integracyjne, zabezpieczenie sanitarne łowiska),

2. koszt dla trenera, osób towarzyszących – 30 zł (spotkanie integracyjne).

 Zgłoszenia drużyn ( trzech zawodników + trener / kierownik + ewentualne osoby towarzyszące) należy przesyłać, na znajdującej się w załączniku poniżej informacji karcie startowej, oraz opłatę wpisową na nr. konta 86102023130000310204475620 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego 40-038 Katowice ul. Lompy 19 z dopiskiem Zawody Wędkarskie SPPP Bielsko Biała w terminie do 10 września 2020 r.  a potwierdzenie wpłaty na adres e-mail: mfender@op.pl celem uzyskania wstępnej informacji o liczbie uczestników. Regulamin zawodów zostanie omówiony na miejscu w dniu zawodów.

Charakterystyka łowiska: http://www.pzw.org.pl/pogorze_beskid/cms/18038/lowisko_kola

Obowiązkowo Siatka o dł. minimum 3 m i podbierak.

Program zawodów:

czwartek 17.09.2020

7:00- zbiórka uczestników na łowisku, losowanie stanowisk

7:30- wejście na stanowisko, przygotowanie do zawodów

8:50- nęcenie zanętą ciężką

9:00-13:00 Zawody wędkarskie o Puchar SPPP Bielsko Biała

13:00-14:00- ważenie ryb w sektorach, nagrodzenie najlepszych drużyn i zawodników.

14:00- Impreza integracyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.

Z powodu stanu epidemicznego, wzrostu zachorowań lub wprowadzenia obostrzeń sanitarnych zawody mogą zostać odwołane a wpłacone wpisowe zostanie zwrócone zgłoszonym uczestnikom.

 KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA- PDF

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA - WERSJA EDYTOWALNA

 

                                                 Ze związkowym pozdrowieniem

  Przewodniczący

                                                                                              Zarządu Terenowego w SPPP B-B

                                                                                                          Mariusz Fender

Script logo
fb mail