I zawody wędkarskie w Więcmierzycach - 10.09.2022

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego był jednym ze sponsorów współorganizowanych przez OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Opolskiego z siedzibą w Brzegu I Zawodów Wędkarskich.

Zawody odbyły się w sobotę 10 września na stawie rekreacyjnym w Więcmierzycach.

W zawodach nie wyłoniono lidera, ponieważ aż trzech zawodników złowiło ryby o jednakowej długości. Tym samym trzy pierwsze miejsca ex aequo zdobyli: Artur Gawlik, Grzegorz Skotnicki, Łukasz Zając. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Źródło: https://www.tysol.pl/a90927-i-zawody-wedkarskie-w-wiecmierzycach

Script logo
fb mail