XV MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM - 20-22.05.2022

W dniach   20-22.05.2022  r. odbędą się XV  Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym – VII Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym

                  W zawodach mogą uczestniczyć żołnierze zawodowi, byli żołnierze zawodowi i pracownicy wojska (organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania uprawnień startowych zgłoszonych uczestników zawodów).  W zawodach mogą brać udział żołnierze  innych państw, o ile stacjonują na terenie Polski.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie imiennego zgłoszenia: (karta zgłoszenia do pobrania w załączniku), Kartę zgłoszenia należy podpisaś, zeskanować i wysłać na adres aleksander.iwaniuk@naturalniemazury.com 

oraz wpłata opłaty startowej w wysokości 100 zł (od osoby), wyłącznie na konto: Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa Bank Spółdzielczy Węgorzewo 61 9348 0000 0011 6105 2000 0010.  Opłatę startową wnosimy po uzyskaniu zwrotnej  informacji o zakwalifikowaniu się  od 2 stycznia 2022  do 31 03 2022 r.  Drużyna może w każdym momencie zrezygnować z udziału w zawodach  bez podania przyczyn. Wpisowe zostanie zwrócone o ile informacja o rezygnacji zostanie przekazana organizatorowi do 30 04 2022 r. Po tym terminie   zwrot może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku, gdy   w miejsce zawodnika/drużyny rezygnującej  znajdzie się   z listy rezerwowej zawodnik/drużyna.

Z jednej jednostki wojskowej  może zostać zgłoszona jedna 3-osobowa drużyna.

Pojemność  łowiska – 100  stanowisk. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizator na 3 tygodnie przed zawodami wyśle na adres jednostki delegującej  informację o zakwalifikowaniu się.  

Koszty noclegów, wyżywienia oraz podróży pokrywają jednostki delegujące. Noclegi zawodnicy rezerwują we własnym zakresie.  Sprzęt i zanętę zawodnicy przywożą wg własnego uznania (zgodnie z wymogami PZW).

Z opłaty startowej organizator:

- pokrywa koszty zezwoleń na zawody i trening

- funduje nagrody pieniężne w równej wysokości dla pierwszych sześciu zawodników  w klasyfikacji indywidualnej. Na nagrody przeznacza 20% wpisowego.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest kierownik Klubu 11 Pułku Artylerii Aleksander Iwaniuk, tel. 261 337 257.

Źródło: https://11pa.wp.mil.pl/pl/pages/xv-mistrzostwa-wojska-polskiego-w-wedkarstwie-splawikowym/

Script logo
fb mail