DRUŻYNOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP W JASTRZĘBIU-ZDROJU

1. Informacje ogólne

W dniu 18 maja 2019 roku (sobota) przy ul. Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju na akwenie "Jastrzębie-Dolne" odbędą się spławikowe drużynowe zawody o „Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju”. Organizatorem zawodów jest Komenda Miejska PSP

w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Zasady ogólne uczestnictwa w zawodach

·         w zawodach mogą uczestniczyć przedstawiciele służb mundurowych oraz osoby niebędące funkcjonariuszami;

·         w zawodach mogą uczestniczyć dwuosobowe drużyny;

·         akwen podzielony będzie na dwa sektory;

·         zawodnicy jednej drużyny będą startowali na osobnych sektorach;

·         w zawodach będą wyłonione 3 najlepsze drużyny;

·         o kolejności miejsc drużyn będzie decydowała suma masy złowionych ryb;

·         puchar Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju wygrywa zawodnik,
który uzyska największą masę złowionych ryb;

·         nagrody przewidziane są dla zawodników od miejsca pierwszego do dziesiątego;

·         dla uczestników zawodów przewidziany jest gorący posiłek;

·         zawody będą prowadzone zgodnie z regulaminem PZW (Polski Związek Wędkarski);

·         prawo startu w zawodach maja wszyscy, którzy posiadają karty wędkarskie oraz opłacone składki PZW na rok 2019;

·         zgłoszenia drużyn można dokonywać do 26 kwietnia 2019 roku na adres e-mail: ttierientiew@straz.jastrzebie.pl;

·         do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty „wpisowego”;

·         opłata „wpisowego” dla drużyny wynosi 160zł. Opłatę tą należy przesłać na nr konta  12102024720000620201207927 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KM PSP Jastrzębie-Zdrój, ul. Jagiełły 4 z dopiskiem zawody wędkarskie;

·         maksymalna liczba startujących wynosi 25 drużyn (50 osób);

·         w przypadku większej liczby zgłoszeń drużyn o uczestnictwie będzie decydowała data dokonania zgłoszenia drużyny;

·         w celu uzyskania szczegółowych informacji uprasza się o kontakt z osobami:

Ø  Tomasz Tierientiew 507 260 394 , Krystian Kuś 504 702 723.

3. Program zawodów:

6:00 – 7:00 – Rejestracja zawodników oraz zbiórka zawodników

7:00 – 7:30 – Rozpoczęcie zawodów oraz losowanie miejsc w sektorach

7:30 – 8:00 – Dojście na stanowiska

9:20 – 9:30 – Nęcenie ciężkie

9:30 – 13:30 – Łowienie

13:30 – Koniec zawodów

13:30 – 14:30 - Ważenie ryb

14:30 – 15:30 – Posiłek

15.30 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

Organizator nie wyklucza możliwości zmian w programie zawodów.

5. Opis łowiska

Łowisko „Jastrzębie-Dolne” w obecnej postaci powstało około 1960 r. wraz z budową kopalni węgla Jastrzębie i przez ponad 20 lat służyło jako osadnik, a także pobierano z niego wodę. Wcześniej dla podniesienia atrakcyjności Jastrzębskiego kurortu w 1932 r. przy stawie     w Jastrzębiu-Dolnym urządzono naturalną plażę.

Rybostan: płoć, wzdręga, leszcz są tu gatunkami dominującymi, gatunki towarzyszące to karp, lin, amur, krąp, jaź, okoń, karaś.

Dojazd na łowisko: na rondzie Dolne skręt w ul. Zdrojową po około 50 m wjazd w prawo na drogę szutrową obok bramy firmy handlowo-usługowej.

6. Uwagi końcowe

W przypadku nie zgłoszenia się zawodnika na zawodach, organizator nie zwraca przesłanych kosztów wpisowego. Brak wpływu stosownych wpłat za uczestnictwo w zawodach w terminie zawartym w punkcie nr 2 powoduje skreślenie z listy startowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz zdarzenia losowe. W przypadku nie wystarczającej liczby zawodników organizator dopuszcza odwołanie zawodów. Odwołanie zawodów może również nastąpić na skutek zdarzeń losowych niespowodowanych z przyczyn organizatora.

Udział w zawodach i opłata startowa jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych: imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronach internetowych w formie fotograficznej oraz rejestru wideo relacji z zawodów.

                                                  

 

Script logo
fb mail